Baidu
       養雞網新聞圖片

       野雞養殖3月的脫溫苗情況

       26-05月-2018

       3月脫溫苗:

            野雞苗:1900只(3月15出苗)
           
            血   毛:100只(25號出苗)40只(30多天的)-100只

            紅   瑤:1000只(25號出苗)100只(30多天的)

            烏   雞:1300只(25號出苗)

            青腳苗:500只(30多天)


       也許這些信息對您非常有用,強烈推薦您點點看:
       熱門信息,你值得查看